Strijd tegen bestrijdingsmiddelen

Week 19-2009

Steeds vaker verheffen vertegenwoordigers van de gangbare landbouw hun stem en wijzen de biologische teelt aan als veroorzaker van een hoog gifgebruik. Dat geluid komt vooral bij grote aardappelboeren vandaan, die de biologische boer zonder spuit als besmettingsbron beschouwen en dus zelf extra moeten spuiten, 'ook voor de biologische buurman'.

 

In zijn algemeenheid lijkt er in de Nederlandse gangbare landbouw een tendens om de gifspuit minder snel te hanteren. Uit de testen van Milieudefensie (www.weetwatjeeet.nl) blijkt dat de grootste probleemgevallen uit het buitenland komen. Er is een grote maatschappelijke aversie tegen de gifspuit en tegen gifresten in de groenten en fruit die men eet. Hoewel onderzoekers beweren dat de wettelijke toegestane grenzen die de overheid vaststelt veilig zijn, en dus geen gevaar voor de gezondheid opleveren, is en blijft er twijfel. Het is ook niet erg bevredigend als in een onderzoek onder baby's en jonge kinderen wordt vastgesteld dat er bestrijdingsmiddelen in de urine zit.

 

Het is ook niet voor niets dat er voor babyvoeding veel strengere grenzen zijn, die min of meer gelijkvallen met de biologische wetgeving. Het is daarom heel begrijpelijk dat de babyvoeding industrie de afgelopen 10 jaar vrijwel volledig is overgeschakeld naar biologische grondstoffen, ook al wordt dat vaak niet vermeld op de verpakking. De biologische wetgeving schrijft voor dat op een enkele uitzondering na geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden in de biologische teelt. Toch worden er in ca. 17% van de biologische grondstoffen lichte contaminaties met bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Zolang het onder de strenge babyvoedingsnorm blijft, mag het product gewoon als biologisch verkocht worden. Zit het erboven dan vindt er onderzoek plaats naar de contaminatie om de oorzaak te achterhalen en het probleem op te lossen. In vrijwel alle gevallen worden de contaminaties veroorzaakt door de gangbare, bespoten producten. Niet alleen op het land, maar ook in de opslag en de verwerking zijn de risico's groot. Onlangs werd een partij biologische aardappelen afgekeurd, omdat het anti-spruitmiddel waarmee de gangbare aardappelen worden bewerkt, via ondermeer de kratten en de lopende band tot een contaminatie had geleid. Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op contaminatierisico's heeft de biologische handelsvereniging VBP in samenwerking met de overheid en controleorganisatie Skal een residumonitoringsysteem opgezet voor biologische producten. Doel is om snel knelpunten te signaleren en uit de weg te ruimen. Dit is weer een extra inspanning waartoe de biologische sector min of meer wordt gedwongen om biologisch schoon te houden. Noodzakelijk, maar toch ook wrang: de biologische sector betaalt de kosten voor bescherming tegen gifresten uit de gangbare landbouw. De wereld op z'n kop.

 

Terug naar Nieuws & Weetjes