PAN adviseert biologisch

Week 28-2012

Je kunt óók kiezen voor biologisch vanwege alles wat er niet in zit. Deze maand verschenen er berichten in de media over een alarmerend onderzoek van het Pesticide Action Network (PAN) naar resten van chemische bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit. De meeste schadelijke stoffen werden aangetroffen in sla, tomaten, komkommers. Hierbij ging het om stoffen die, schrik niet…, de menselijke hormoonhuishouding ontregelen.

PAN is een internationaal samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, met alleen al in Europa tientallen leden. PAN heeft een analyse gedaan op basis van gegevens van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat ons dagelijks eten is vervuild met resten van ruim dertig verschillende pesticiden die een negatief effect hebben op onze gezondheid. Consumenten zouden meer last hebben van chronische ziektes, minder vruchtbaar zijn en vaker obesitas of diabetes krijgen. Om ervoor te zorgen dat dit verhaal bekendheid krijgt, heeft PAN een wegwijzer gemaakt ovoor consumenten waarin de 10 ‘meest verstorende’ voedselproducten vermeld staan. Deze wegwijzer is vinden op de website: www.disruptingfood.info. PAN vindt de uitkomsten ‘alarmerend’ en pleit voor aangescherpte Europese regels. Ook wil het netwerk dat er vervolgonderzoek wordt gedaan, zodat duidelijk wordt of kleine hoeveelheden hormoonverstorende stoffen inderdaad schadelijk zijn voor de mens. Hierover zegt Jeroen van de Sluis, docent Nieuwe Risico’s aan de Universiteit Utrecht: “Uit onderzoek blijkt al dat kankerverwekkende stoffen ook in lage dosis schadelijk zijn. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit ook geldt voor hormoonverstorende stoffen.” In vergelijking met 1990 begint de borstontwikkeling bij meisjes twee jaar eerder en in dezelfde periode zijn mannen veel minder vruchtbaar geworden. “Het zou daarom goed zijn om aparte eisen te stellen aan pesticiden die de hormoonhuishouding ontregelen.” PAN adviseert mensen om te kiezen voor biologische producten, omdat die niet bespoten zijn met chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is niet alleen een stevig signaal voor ons consumenten, maar betekent tegelijkertijd een steun in de rug voor biologische telers. Zelf kun je ook een handje helpen, door elke week biologisch fruit te kopen en biologische groenten klaar te maken. Gewoon in je eigen pan.

 

Terug naar Nieuws & Weetjes